پرینتر «P2035» ساخت شرکت «HP» از مدل‌‌‌‌های قدرتمند این شرکت است که از فناوری چاپ لیزری استفاده میکند. همانند دیگر پرینترها کاغذ تا سایز A4 در این مدل پشتیبانی میشود. درواقع سایز A4 سایز استاندارد پرینتر‌‌‌‌های لیزری است. ظرفیت سینی کاغذ ورودی 250 برگی آن نشان از پرکار بودن این مدل دارد. همچنین میزان 25000 برگ در ماه توان کار ماهانهی این دستگاه اعلامشده است که در مقایسه با مدل‌‌‌‌های 5000 تا 10.000 برگی رقم بالایی به شمار میآید تمامی آمار حاکی از این مطلب هستند که P2035 برای محیط‌‌‌‌های اداری و تجاری با بار کاری سنگین طراحیشده است و برای مصارف خانگی کمی بیشاز حدنیاز است.